Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om pålagte sagsomkostninger i to sager om en patientskade 
23-12-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. december 2010 meddelt værgerne for et tvillingepar tilladelse til særskilt anke til Højesteret af to bestemmelser om sagsomkostninger i en dom, som blev afsagt af Østre Landsret den 15. oktober 2010. Sagerne angik et tvillingepar, der ved fødslen var blevet invalideret, men som herudover under fødslen tillige blev pådraget en patientskade. Sagen blev rejst over for Patientforsikringen og påklaget til Patientskadeankenævnet, hvis afgørelse blev indbragt for landsretten af forsikringsselskabet med værgerne som medsagsøgte. I forbindelse hermed behandlede landsretten under samme sag en af værgerne selvstændig anlagt erstatningssag imod Patientskadeankenævnet. I den af forsikringsselskabet anlagte sag blev værgerne og Patientskadeankenævnet pålagt at betale sagsomkostninger med 220.000 kr. i forening, da forsikringsselskabet fik medhold i en påstand om, at Patientskadeankenævnet samt værgerne skulle anerkende, at tvillingerne hver især havde et samlet varigt mén på 120 % frem for 150 %, samt at de ikke ved patientskaden var påført et erhvervsevnetab. I erstatningssagen frifandt landsretten Patientskadeankenævnet for det rejste erstatningskrav og pålagde værgerne at betale 140.000 kr. i sagsomkostninger. 

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journalnumrene 2010-22-0440 samt 2010-22-0441.
Til top Sidst opdateret: 23-12-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk