Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om overtrædelse af straffelovens § 114 b ved at forsøge at indsamle eller tilvejebringe midler til FARC og PFLP ved salg af T-shirts. 
25-11-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 21. november 2008 meddelt de domfældte tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 18. september 2008. Ved dommen blev 6 personer fundet skyldige i overtrædelse af straffelovens § 114 b (økonomisk støtte til terrorisme) ved at forsøge at indsamle eller tilvejebringe midler til FARC og PFLP ved salg af T-shirts.
Sagerne er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-25-0242, 2008-25-0243, 2008-25-0244, 2008-25-0245, 2008-25-0247 og 2008-25-0248.

 

Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk