Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, ved udtalelser om muslimer under et offentliggjort interview. 
29-07-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. juli 2011 meddelt en foreningsformand tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 3. maj 2011. Der var i sagen rejst tiltale mod foreningsformanden for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, ved offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds at have fremsat udtalelser, ved hvilke en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro. Udtalelserne var fremsat under et interview, der efterfølgende blev offentliggjort på bl.a. hjemmesiden Snaphanen.dk. Byretten frifandt foreningsformanden under henvisning til, at det ikke fandtes bevist, at han havde haft forsæt til offentliggørelse eller udbredelse af udtalelserne. Østre Landsret fandt derimod foreningsformanden skyldig i overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, og fastsatte straffen til 10 dagbøder på hver 500 kr.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-25-0132.
Til top Sidst opdateret: 29-07-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk