Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om overtrædelse af straffelovens § 266 (trusler) 
08-05-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. maj 2012 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. januar 2012. Tiltalte blev i forbindelse med en tilståelsessag i byretten dømt for efter en tiltale om overtrædelse af straffelovens § 266 ved at have truet forurettede med ”en omgang bank”. Efter bevisførelsen for landsretten blev tiltalte fundet skyldig efter anklageskriftet, dog sådan at tiltalte havde udtalt, at han ville vente ved forurettedes bopæl for at slå ham ihjel.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0028.
Til top Sidst opdateret: 30-05-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk