Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om overtrædelse af straffelovens § 191. 
26-03-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. marts 2013 meddelt tiltalte T tilladelse til at anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 15. november 2012. T var blevet tiltalt for 2 forhold vedrørende overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 2. I forhold 1 var T tiltalt for overdragelse af i alt 250 gram heroin til A, mens hun i forhold 2 var tiltalt for overdragelse af yderligere 50 gram heroin til pt. ukendte personer. I byretten blev T kendt skyldig i begge forhold og idømt fængsel i 2 år og 6 måneder, dog således at hun i forhold 1 – i overensstemmelse med den afgivne forklaring af  A, der tillige var tiltalt i forhold 1 – alene ansås at have overdraget 120 gram til A, mens den resterende mængde var overdraget til andre personer. T ankede til frifindelse, subsidiært formildelse, mens anklagemyndigheden ankede til skærpelse. Landsretten stadfæstede dommen med henvisning til, at T også efter bevisførelsen i landsretten fandtes skyldig efter anklageskriftet.

Sagen er i procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0319.
Til top Sidst opdateret: 26-03-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk