Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid. 
21-12-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 20. december 2011 meddelt en chauffør tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. april 2011. Chaufføren havde i forbindelse med sit arbejde holdt en pause på 15 minutter. Senere på dagen afholdt han endnu en pause på 17 minutter, hvorefter han afbrød denne pause for derefter at holde en yderligere pause på 15 minutter. Landsretten idømte chaufføren en bøde 5.000 kr., jf. bekendtgørelsen om køre- og hviletid og frakendte chaufføren førerretten betinget i 3 år.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-25-0113.
Til top Sidst opdateret: 21-12-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk