Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om overtrædelse af ligebehandlingsloven ved ikke at tilbyde fastansættelse til en vikar, der var i fertilitetsbehandling. 
17-11-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. november 2010 meddelt en arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. maj 2010. I sagen var arbejdstageren, der var i fertilitetsbehandling, da hendes vikariat ophørte, ikke blevet tilbudt fastansættelse. Landsretten fandt ikke, at arbejdstager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at det var på grund af fertilitetsbehandlingen, at hun ikke blev tilbudt fastansættelse. Bevisbyrden i medfør af ligebehandlingslovens § 16 a var herefter ikke blevet vendt, og det påhvilede derfor arbejdstager at bevise, at ligebehandlingsloven var blevet overtrådt. Landsretten fandt ikke, at arbejdstager havde løftet denne bevisbyrde og frifandt derfor arbejdsgiver for at betale godtgørelse.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0288.
Til top Sidst opdateret: 17-11-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk