Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om ophævelse af sagsomkostningerne i en arvesag 
03-12-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 2. december 2010 meddelt et ægtepar tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, som er afsagt af Vestre Landsret den 7. oktober 2010 i en arvesag mellem på den ene side ægteparret, der er adoptivforældre til afdøde og på den anden side en veninde til afdøde.

Adoptivforældrene havde i byretten nedlagt påstand om, at de var eneste arvinger i boet, subsidiært arvinger til halvdelen af boet efter afdøde. Veninden havde i byretten nedlagt påstand om, at hun var eneste arving i boet, subsidiært arving til halvdelen af boet. Byretten fandt, at veninden var eneste arving i boet. Adoptivforældrene ankede byrettens dom til landsretten med samme påstande som for byretten. Veninden påstod stadfæstelse.

Landsretten fandt, at parterne hver især var arvinger til halvdelen af boet. Landsretten ophævede sagsomkostningerne i sagen for begge retter.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-22-0411.

Til top Sidst opdateret: 03-12-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk