Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om ophævelse af købsaftale vedrørende en ejerlejlighed, der var lejet ud på ophævelsestidspunktet. 
11-04-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. april 2011 meddelt en sælger af en ejerlejlighed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. februar 2011. Køberen af ejerlejligheden havde hævet handlen på grund af arealmangler og havde efter overtagelsen lejet lejligheden ud på en lejekontrakt, der ifølge lejelovens regler var uopsigelig. Landsretten fandt, at ophævelsen var berettiget. (Dissens). Landsrettens flertal lagde i den forbindelse vægt på, at køber havde lejet lejligheden ud, før hun blev bekendt med arealmanglen, at køber havde en aftale med lejeren om, at han ville fraflytte lejligheden, hvis køberen selv skulle bruge den, samt at lejeren rent faktisk fraflyttede forinden hovedforhandlingen i byretten.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2011-22-0086.
Til top Sidst opdateret: 11-04-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk