Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om nedlæggelse af påstande over for medindstævnte efter ankefristens udløb 
03-02-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 2. februar 2016 meddelt et forsikringsselskab og et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. oktober 2015
To skibe var stødt sammen, da gearet i det ene skib havde en fejl. Producenten af gearet og montøren af gearet blev i byretten dømt til at betale erstatning til selskabet, som ejede det andet skib og dette skibs forsikringsselskab. I det interne forhold mellem producenten og montøren skulle producenten friholde montøren.

Producenten ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse over forsikringsselskabet og selskabet. Over for montøren påstod producenten, at montøren skulle friholde producenten for ethvert krav, som producenten måtte blive dømt til at betale til forsikringsselskabet og selskabet.

Efter ankefristens udløb nedlagde montøren i sit ankesvarskrift påstand om frifindelse over for selskabet og forsikringsselskabet. Selskabet og forsikringsselskabet påstod, at påstanden skulle afvises.

Landsretten tillod påstand om frifindelse

Landsretten tillod, at montøren kunne nedlægge påstand om frifindelse over for selskabet og forsikringsselskabet. Landsretten lagde vægt på, at montøren i byretten havde påstået frifindelse over for selskabet og forsikringsselskabet, og at montøren ikke havde haft anledning til selvstændigt at anke byrettens dom, idet producenten i det indbyrdes forhold skulle friholde montøren.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0579.

Til top Sidst opdateret: 03-02-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk