Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om lejeforhøjelse i et erhvervslejemål 
01-02-2012 

 

Procesbevillingsnævnet har den 30. januar 2012 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. november 2011 i en sag om lejeforhøjelse i et erhvervslejemål. Udlejer ønskede under sagen, at lejer skulle anerkende, at lejen kunne reguleres efter erhvervslejelovens § 13.

Der var oprindelig indgået en lejekontrakt i 1981, og i 1995 var der aftalt nye vilkår for lejemålet. Den nuværende lejer havde overtaget lejemålet i 2006. 

Af vilkårene fra 1995 fremgik, at lejen blev pristalsreguleret, og der var desuden en bestemmelse om, at udlejer og lejer i en periode på 12 år var afskåret fra at kræve lejen reguleret til markedslejen.

Landsretten fandt, at de nye lejevilkår i 1995 udgjorde en ny lejekontrakt, og at regulering af lejen ved forhøjelse til det lejedes værdi herefter alene kunne ske, hvis dette udtrykkeligt fremgik af lejekontrakten. Landsretten konstaterede, at det ikke i lejekontrakten var angivet, hvad der skulle gælde efter de 12 år, og at udlejer, uanset om det var de oprindelige parters forudsætning, i lyset af det dagældende lovmæssige krav om udtrykkelighed ikke kunne anses for godtgjort, at der over for den nuværende lejer kunne ske regulering til det lejedes værdi.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0520.

Til top Sidst opdateret: 01-02-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk