Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om kravene til en lægeerklæring som dokumentation for lovlig forfald 
04-07-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 1. juli 2011 meddelt en sagsøgt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 13. maj 2011. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens afgørelse om at udsætte en berammet hovedforhandling på grund af sagsøgers sygdom.  Som dokumentation for sagsøgers sygdom var fremlagt en lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at sagsøger angav at have haft maveinfluenza. Lægeerklæringen var udfærdiget en uge efter, at sagsøger havde meddelt sin advokat, at han var syg. 

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j. nr. 2011-22-0203.
Til top Sidst opdateret: 04-07-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk