Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om konkursværneting i Danmark 
08-02-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. februar 2011 meddelt en konkursrekvirent tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om konkursværneting afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 7. december 2010. Skyldneren og dennes ægtefælle havde umiddelbart før konkursbegæringens indlevering til skifteretten bl.a. underskrevet en kommissionsaftale om udlejning af den fælles bopæl for en 3-årig periode, lejet en lejlighed i udlandet, booket et hotelværelse i samme periode samt meldt adresseændring til PostDanmark og CPR. Skifteretten fandt, at der henset til den tidsmæssige sammenhæng mellem fraflyt­nings­tids­punktet og konkursrekvirentens inkassoskrivelse og senere indgivne konkursbegæring, måtte stilles skærpede krav til beviset for fraflytningen, og at skyldneren ikke havde løftet beviset herfor, jf. konkurs­lovens § 3. Landsretten tiltrådte det skærpede beviskrav, men fandt, at skyldneren havde løftet bevisbyrden. (Dissens).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-22-0520.
Til top Sidst opdateret: 08-02-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk