Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om konkurskarantæne 
06-03-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 3. marts 2017 meddelt en tidligere direktør tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 21. december 2016.

 Den pågældende var direktør i et selskab, som han også via et holdingselskab var eneejer af. Det fremgik af sagen, at direktøren på et tidspunkt optog et ulovligt ledelseslån. Ledelseslånet blev først tilbagebetalt efter, at Erhvervsstyrelsen havde påtalt forholdet, hvilket skete kort før konkursen.

I koncernen indgik tillige et andet selskab, som på et tidspunkt blev solgt fra. Salget blev finansieret ved en større udbyttebetaling fra det frasolgte selskab. Udbyttet blev imidlertid overført til direktørens personlige konto, og først flere måneder senere overførte direktøren delvist købesummen til selskabet, og således ikke til holdingselskabet, som ellers var berettiget til at modtage købesummen. 

Ved en fejl blev der ikke indeholdt udbytteskat, og efter at have indbetalt den skyldige udbytteskat, rettede det frasolgte selskab et regreskrav mod holdingselskabet. Det frasolgte selskab fik medhold i kravet ved landsretten, men da holdingselskabet ikke kunne honorere kravet, blev holdingselskabet taget under konkursbehandling efter en begæring fra det frasolgte selskab.

Kurator fandt den tidligere direktørs håndtering af koncernens kapitalforhold mangelfuld og i kombination med det ulovlige ledelseslån, som først var blevet indfriet kort før konkursen, fandt kurator forretningsførelsen groft uforsvarlig. Kurator indstillede derfor, at der blev indledt en konkurskarantænesag mod den tidligere direktør, hvilket skifteretten tiltrådte.

Skifteretten pålagde konkurskarantæne i to år

Efter en samlet vurdering af den tidligere direktørs håndtering af ledelseslånet og det manglende kapitalberedskab fandt skifteretten, at den udviste forretningsførelse måtte karakteriseres som groft uforsvarlig, og skifteretten fandt det efter omstændighederne rimeligt at pålægge den tidligere direktør konkurskarantæne i to år.

Landsretten stadfæstede skifterettens kendelse

Landsretten stadfæstede skifterettens kendelse, idet landsretten var enig i skifterettens begrundelse og resultat.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0017.

 

Til top Sidst opdateret: 06-03-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk