Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om køb af demobil, der var sat til salg som en model 2007, men som rettelig var en model 2006, der var produceret i 2005. 
28-10-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. oktober 2011 meddelt en køber tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. april 2011. Køber fandt på ”Bilbasen” frem til en VW Touareg model 2007, som sælger havde til salg. Der var tale om handelskøb.  I salgsslutsedlen oplyste sælger, at den købte bil var indregistreret første gang i april 2007. Det blev ikke anført, at der var tale om en model 2006, der var produceret i 2005. I byretten fik køber tilkendt et afslag på 50.000 kr., idet byretten fandt, at det havde betydning, om der var tale om en model 2006 eller en faceliftet model fra 2007 med de forbedringer, dette medførte. Landsrettens flertal tiltrådte, at det var en værdiforringende mangel, at bilen var en model 2006, og flertallet tilkendte køber et afslag på 10.000 kr. Mindretallet bemærkede, at det ved handel med brugte biler ikke er kutyme at oplyse produktionsåret, og at det er det år, hvor bilen første gang indregistreres, der i Danmark er bestemmende for bilens årgangsbestemmelse. Mindretallet ville herefter frifinde sælger under henvisning til, at det ikke var godtgjort, at købesummen ikke svarede til værdien af det købte, hvorfor der ikke var tale om en mangel, der kunne begrunde et forholdsmæssigt afslag.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0375.
Til top Sidst opdateret: 28-10-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk