Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om iværksættelse af mentalundersøgelse af person, der er sigtet for drab 
02-07-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. juni 2009 meddelt A tilladelse til kære til Højesteret af Østre Landsrets kendelse afsagt den af 27. april 2009. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens kendelse om iværksættelse af mentalundersøgelse af A, der er sigtet for drab. Af byrettens retsbog fremgik, at A´s forsvarer kærede kendelsen, og at han i den forbindelse ønskede at indgive kæreskrift. Landsretten traf afgørelse uden at afvente kæreskriftet. 
 
Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-25-0002.
Til top Sidst opdateret: 02-07-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk