Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om indhentelse af udtalelse fra Arbejdstilsynet 
22-05-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 17. maj 2018 meddelt et forsikringsselskab som mandatar for en arbejdsgiver tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Østre Landsret den 20. december 2017.

En arbejdstager var i 2014 ude for en arbejdsulykke. Arbejdsulykken skete, da arbejdstageren var på vej ned af en rampe.

Arbejdstageren anlagde sag mod arbejdsgiveren med påstand om betaling af ca. 70.000 kr. for tabt arbejdsfortjeneste. Ved Retten i Glostrups dom af 2. november 2017 blev arbejdsgiver frifundet. Retten henviste til, at arbejdstageren ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at hans tilskadekomst skyldtes, at rampen var uforsvarlig og tilstrækkeligt sikret mod skridning.

Arbejdstageren ankede dommen til landsretten. I den forbindelse anmodede arbejdstageren om, at der til brug for vurderingen af spørgsmålet om erstatningsansvar i forbindelse med arbejdsulykken blev indhentet en udtalelse fra Arbejdstilsynet. Den oprindelige rampe fandtes ikke længere og var ikke blevet undersøgt at Arbejdstilsynet i forbindelse med ulykken. Udtalelsen fra Arbejdstilsynet skulle således ske på baggrund af et billede af en lignende rampe.

Af udkastet til anmodningen om udtalelse fra Arbejdstilsynet fremgår det, at Arbejdstilsynet anmodes om at oplyse, om rampen efter Arbejdstilsynets opfattelse er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt indrettet, om rampen efter Arbejdstilsynets vurdering er tilstrækkeligt skridsikret mod snublen og fald, og om rampen er indrettet i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger for indretning af adgangsveje på byggepladser.

Arbejdsgiveren protesterede imod indhentelse af en udtalelse fra Arbejdstilsynet.

Landsretten meddelte tilladelse til at indhente en udtalelse fra Arbejdstilsynet, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, at Arbejdstilsynets vurdering kunne have betydning for sagen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0004.

Til top Sidst opdateret: 22-05-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk