Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om hvorvidt vand- og varmeregnskaber levede op til kravet i almenlejelovens § 53, stk. 1, 2. pkt. 
30-09-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. september 2009 meddelt en boligforening tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt den 17. juni 2009 af Østre Landsret. Landsretten fandt, at to forbrugsregnskaber, hvor der var foretaget korrektion for overpåfyldning på fordampningsmålere, burde have indeholdt oplysning om den foretagne korrektion og beregning. Landsretten fandt endvidere, at oplysning om den faktiske brug af graddage burde have fremgået af et forbrugsregnskab, hvor graddage var anvendt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0138.
Til top Sidst opdateret: 30-09-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk