Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om hvorvidt tegningsaftale vedrørende kommanditanparter mv. var en forbrugeraftale 
29-11-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. november 2010 meddelt en aftalepart tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 7. september 2010 i en sag om, hvorvidt parten kunne fortryde en tegningsaftale vedrørende kommanditanparter og anparter i et komplementarselskab under henvisning til forbrugeraftaleloven. Parten havde i forbindelse med tegningsaftalens indgåelse underskrevet et gældsbrev, og sagen var anlagt af kreditor ifølge gældsbrevet. Landsretten lagde vægt på, at parten også tidligere havde købt anparter i kommanditselskaber, og at han havde indgået tegningsaftalen med henblik på at undgå beskatning af genvundne afskrivninger efter salg af en ejendom. Landsretten lagde endvidere vægt på, at parten havde præsenteret formidleren af anparterne for partens kolleger og arrangeret et møde om investering i lignende projekter. Under disse omstændigheder fandt landsretten, at tegningsaftalen ikke kunne anses for en forbrugeraftale. Byretten var kommet til det modsatte resultat.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-22-0401.
Til top Sidst opdateret: 29-11-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk