Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om hjemlen til at fastsætte et reglement for sejlads ud for en kyststrækning 
10-12-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 5. december 2008 meddelt domfældte tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 15. september 2008. Domfældte blev dømt for overtrædelse af ordensbekendtgørelsens § 14, stk. 2, jf. reglement for sejlads ud for kyststrækningen i Svendborgs politikreds § 6, jf. § 3, stk. 1, jf. § 4, stk. 1, ved at have ført en speedbåd med så stor hastighed, at den planede på vandet. Under sagen blev der blandt andet rejst spørgsmål om hjemlen til at fastsætte reglement for sejlads ud for en kyststrækning.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-25-0249.

Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk