Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om hæftelse for tilskrevne renter ved et kautionsløfte afgivet på et banklån 
23-09-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15.  september 2009 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 8. juli 2009.

Sagen drejer sig om, hvorvidt et kautionsløfte afgivet af ansøgeren på en låneaftale indgået mellem ansøgers virksomhed og et pengeinstitut tillige indebærer en hæftelse for de tilskrevne renter.

Fogedretten traf den 26. maj 2009 bestemmelse om at nægte at fremme den begærede fogedforretning, idet kautionserklæringen ikke fandtes at omfatte en hæftelse for kreditrenter og andre biydelser. Østre Landsret ændrede ved sin kendelse af 8. juli 2009 fogedrettens afgørelse. Landsretten lagde herved vægt på, at ansøger som eneejer af en virksomhed ikke kunne anses som forbruger, og at kautionserklæringen var underskrevet på selve gældsbrevet, der indeholdt bestemmelser om forrentning og biydelser. Under disse omstændigheder fandt landsretten, at kautionen omfattede såvel forrentning som biydelser.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0141.
Til top Sidst opdateret: 23-09-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk