Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om gyldigheden af en leasingaftale indgået ved svig udøvet af leverandøren af leasinggenstanden 
21-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. marts 2011 meddelt en leasingtager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. december 2010.
Leasingtageren havde på foranledning af leverandøren af leasinggenstanden underskrevet en leasingaftale, der indebar, at leasingtager i leasingperioden i alt skulle betale leasingydelser på mere end 1,5 mio. kr. til leasinggiver. Leasinggiver havde på grundlag af kontrakten udbetalt en købesum på mere end 1,3 mio. kr. til leverandøren for leasinggenstanden, der ved syn og skøn under sagen var vurderet til en markedspris på 7.500 kr. Leverandøren var blevet dømt for at have udøvet bedrageri i forbindelse med aftaleindgåelsen.
Leasingtager blev af landsretten dømt til at opfylde leasingaftalen over for leasinggiver, idet der ikke var grundlag for at tilsidesætte leasingaftalen i medfør af aftalelovens §§ 30, 31, 33 eller 36. (Dissens). Landsrettens flertal  lagde blandt andet vægt på, at ordlyden af den leasingaftale, som leasingtager havde underskrevet, var klar og utvetydig, og at leasinggiver på baggrund af leasingaftalen havde betalt et beløb på mere end 1,3 mio. kr. til leverandøren af leasinggenstanden.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2011-22-0036.
Til top Sidst opdateret: 21-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk