Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om godtgørelsesniveauet i en sag om overtrædelse af forbuddet mod aldersdiskrimination ved afskedigelse 
29-10-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. oktober 2012 meddelt seks arbejdstagere tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 13. juni 2012. Arbejdstagerne, der alle var ansat som piloter, blev afskediget med henvisning til arbejdsmangel i deres arbejdsområde. Byretten fandt, at der ved afskedigelserne var udøvet direkte forskelsbehandling på grund af alder, jf. forskelsbehandlingslovens § 2, stk. 1, og at arbejdsgiveren skulle betale godtgørelse svarende til 9 måneders løn til hver af arbejdstagerne. Landsretten fandt ligesom byretten, at der ved afskedigelserne var udøvet direkte forskelsbehandling på grund af alder, men nedsatte godtgørelsen til hver af arbejdstagerne til 300.000 kr. Landsretten lagde ved fastsættelsen af godtgørelsen vægt på grovheden af overtrædelsen, herunder navnlig baggrunden for overtrædelsen og den krænkelse, der måtte være påført arbejdstagerne.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2012-22-0364.
Til top Sidst opdateret: 29-10-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk