Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om godtgørelse for uberettiget tvangsfiksering 
22-03-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 21. marts 2016 meddelt en patient på et psykiatrisk center tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. november 2015
Patienten havde været indlagt på et psykiatrisk center. Under indlæggelse var patienten blevet tvangsfikseret med bælte og remme. Patienten anlagde sag ved domstolene med påstand om godtgørelse for to perioder, hvor patienten havde været tvangsfikseret. De to perioder havde haft varighed af henholdsvis cirka 2 og 16 døgn.

Byretten fandt, at dele af tvangsfikseringen havde været berettiget

Byretten fandt, at hovedparten af tvangsfikseringen havde været ulovlig, men fandt at en periode på cirka 2 døgn havde været lovlig. Byretten tilkendt patienten en godtgørelse på 25.000 kr. i medfør af principperne i erstatningsansvarslovens § 26.

Landsretten fandt, at hele tvangsfikseringen havde været uberettiget

Patienten ankede sagen til landsretten. Landsretten fandt, i modsætning til byretten, at tvangsfikseringen i perioden på cirka 2 døgn også havde været ulovlig, og at patienten var berettiget til godtgørelse også for denne ikke kortvarige periode. Patienten havde samlet set været tvangsfikseret ulovligt i ca. 18 døgn. Landsretten fandt den af byretten fastsatte godtgørelse, der skulle tilkendes i medfør af erstatningsansvarslovens § 26 sammenholdt med artikel 13 og 41 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, passende og stadfæstede byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0623.

Til top Sidst opdateret: 22-03-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk