Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 a i anledning af trafikdrab på nærtstående 
07-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har 2. marts 2011 meddelt tre nærtstående pårørende til to personer, der blev dræbt ved et bilsammenstød, tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 26. november 2010. Byretten fandt, at de pårørende havde krav på godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 a, og havde tilkendt de pårørende 50.000 kr. hver især. Vestre Landsret fandt, at de pårørende ikke havde krav på godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 a. Landsretten bemærkede i den forbindelse bl.a., at skadevolderen, der havde ført sit køretøj i alkoholpåvirket tilstand på ulykketidspunktet og var dømt for uagtsomt manddrab, ikke var dømt for særlig hensynsløs kørsel, som angivet i straffelovens § 241, at de pårørende ikke overværede dødsulykken, og at den følelsesmæssige belastning, de har været udsat for, ikke kan antages at adskille sig særligt fra den betydelige følelsesmæssige belastning af de efterladte, der er knyttet til andre pludselige dødsfald som følge af trafikulykker.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0024.
Til top Sidst opdateret: 07-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk