Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om gældssanering hvor hovedparten af gælden var pådraget som følge af et strafbart forhold ca. 14 år tidligere. 
15-12-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. december 2010 meddelt en kreditor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om gældssanering afsagt af Østre Landsret den 5. oktober 2010. Hovedparten af gælden på i alt 11,9 mio. kr. (ca. 72 %) var pådraget ved et strafbart forhold, som den gældssanerede skyldner havde begået for ca. 14 år siden. Skyldneren havde de seneste seks år afdraget 392.210 kr. til sine øvrige kreditorer. Skyldneren søgte herefter om gældssanering, og vedkommende kreditor, der var blevet tilkendt en millionerstatning, protesterede herimod. Både skifteretten og landsretten fandt, at betingelserne for gældssanering var opfyldt, og landsretten henviste i præmisserne til alderen af den betydelige gæld vedrørende det strafbare forhold og desuden bl.a. til skyldneres hidtidige afdrag til kreditorerne.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-22-0415.
Til top Sidst opdateret: 15-12-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk