Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om fremlæggelse af fotografier, der er ensidigt optaget før sagsanlæg 
11-02-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2013 meddelt en sagsøger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. november 2012. Sagsøger ønskede under sagen, der handlede om bygningsmangler og følgeskader, at fremlægge diverse fotografier af bygningen, der var optaget før sagens anlæg. Fotografierne viste forhold, der i mellemtiden var udbedret med henblik på, at sagsøger kunne bebo bygningen. By- og landsretten fandt, at der ikke var oplyst sådanne ekstraordinære omstændigheder, at den sædvanlige fremgangsmåde for syn og skøn ikke havde kunnet følges, og bestemte på den baggrund, at fotografierne ikke kunne fremlægges under sagen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0625.
Til top Sidst opdateret: 11-02-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk