Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om frakendelse af førerretten ved overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid 
18-10-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. oktober 2012 meddelt Rigsadvokaten tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 30. maj 2012. En lastbilchauffør havde fra kl. 06.58 til kl. 15.44 under kørsel med lastbil undladt at afbryde kørslen i mindst 45 minutter efter 4½ times kørsel, og chaufføren havde erstattet de 45 minutters pause med to pauser af henholdsvis 14 minutter og 18 minutter. Førerretten skal efter færdselsloven frakendes, hvis føreren har overtrådt bestemmelserne om køretid eller hviletid med mere end 30 %, og hovedspørgsmålet i sagen var, om pausen på de 18 minutter kunne tælles med i hviletidsregnskabet. Landsretten fandt, at pausen på de 18 minutter skulle tælles med, således at chaufføren samlet set havde holdt en pause på 32 minutter. Landsretten frifandt herefter chaufføren for frakendelse af førerretten, idet den samlede pause på de 32 minutter ikke indebar en overskridelse på mere end 30 % i forhold til den krævede hviletid på 45 minutter.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0172.
Til top Sidst opdateret: 18-10-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk