Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om fortsat varetægtsfængsling efter retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 2, i en sag om seksuel krænkelse mod en tidligere kærestes 13 årige datter 
09-06-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 2. juni 2010 meddelt en sigtet tilladelse til kære af en kendelse om fortsat varetægtsfængsling, der er afsagt af Østre Landsret den 6. maj 2010 i en sag, hvor der forelå en sigtelse om overtrædelse af straffelovens § 222, stk. 1, jf. § 224. Den sigtede blev ved et grundlovsforhør den 26. februar 2010 ved byretten varetægtsfængslet i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3. Under grundlovsforhøret aflagde den sigtede fuld tilståelse. Sagen blev herefter berammet som en tilståelsessag til den 5. maj 2010. Det var dog ikke muligt at færdiggøre en mentalundersøgelse inden den pågældende dato, hvorefter sagen blev omberammet til den 20. august 2010. Byretten forlængede herefter den 5. maj 2010 varetægtsfængslingen i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 2, til den 27. maj 2010 bl.a. under henvisning til, at hensynet til retshåndhævelsen efter forholdets grovhed og karakter krævede, at sigtede ikke var på fri fod. Denne kendelse stadfæstede Østre Landsret.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-26-0114 
Til top Sidst opdateret: 09-06-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk