Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om forsikringsdækning for en vandskade, der er sket i forbindelse med, at større mængder sne er smeltet på kort tid. 
09-12-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 1. december 2014 meddelt en forsikringstager tilladelse til anke til Højesteret af en Procesbevillingsnævnet har den 1. december 2014 meddelt en forsikringstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. september 2014. Forsikringstageren havde været udsat for en vandskade, der var sket i forbindelse med, at smeltevand fra omkringliggende marker havde oversvømmet forsikringstagerens ejendom. Forsikringsselskabet havde afvist at dække skaden, idet selskabet navnlig henviste til, at der ikke havde været et sådan udsving i temperaturen på den givne dag, at der var tale om ”voldsomt tøbrud”, således som bygningsforsikringens betingelser krævede. Byretten fandt, at skaden – uanset temperaturforholdene – var omfattet af forsikringen. Landsrettens flertal derimod frifandt forsikringsselskabet, idet flertallet blandt andet henviste til, at der – henset til temperaturforholdene – ikke havde været tale om ”tøbrud”, og at det i givet fald ikke havde været ”voldsomt”.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2014-22-0584.
Til top Sidst opdateret: 09-12-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk