Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om fornyet præjudiciel forelæggelse 
23-11-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. november 2010 meddelt en fødevarebrancheorganisation tilladelse til kære til Højesteret af 3 kendelser afsagt af Vestre Landsret henholdsvis den 28. juni og 24. august 2010 i en sag om dyretransport efter reglerne i Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter. Ved kendelserne traf landsretten beslutninger om gennemførelsen af fornyet præjudiciel forelæggelse, herunder om formuleringen af det præjudicielle spørgsmål.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-22-0306 og j. nr. 2010-22-0344.
Til top Sidst opdateret: 23-11-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk