Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om forholdsmæssigt afslag for en arealmangel ved en fast ejendom 
22-12-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. december 2011 meddelt sælgeren af en fast ejendom tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 27. oktober 2011. Sælgeren havde for en kontantpris på 1.630.000 kr. solgt en ejendom, der ifølge salgsopstillingen havde et areal på 150 m2. Køberne erfarede dog, at arealangivelsen ikke var korrekt, og en landmåler opmålte i forbindelse med sagens behandling for byretten ejendommens boligareal til 122 m2. Sælgeren blev af landsretten dømt til at betale et forholdsmæssigt afslag i købesummen i anledning af arealmanglen på 150.000 kr. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at bygningen var behæftet med en faktisk mangel, der ikke var en mangel ved bygningens fysiske tilstand i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom § 2’s forstand, hvorfor den ikke var omfattet af hæftelsesbegrænsningen i denne bestemmelse.
Procesbevillingsnævnet har tidligere meddelt tilladelse til anke til Højesteret i en lignende sag.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2011-22-0490.
Til top Sidst opdateret: 22-12-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk