Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om forholdsmæssigt afslag i købesummen for en olieforurenet ejendom. 
15-12-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. december 2010 meddelt en ejendomssælger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. november 2010. I sagen, hvor ejendommen efter overdragelsen viste sig at være olieforurenet, og hvor udgifterne til afhjælpning af manglen oversteg købsprisen, fandt landsretten, at ejendomskøber havde krav på et afslag i købesummen svarende til købesummen for ejendommen. Landsretten bemærkede, at køber ikke – heller ikke som følge af afslagets størrelse – var henvist til i stedet at hæve handlen. Landsretten tog ved skønnet af ejendommens værdi med manglen udgangspunkt i de faktisk afholdte udgifter til afhjælpningen og fandt herefter, at ejendommen som følge af olieforureningen var uden værdi ved overtagelsen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0470.
Til top Sidst opdateret: 15-12-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk