Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om forholdsmæssigt afslag i købesummen for en mangelfuld ejendom 
11-02-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. februar 2011 meddelt en køber af en ejendom tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. november 2010. Landsretten fandt, at køberne havde krav på et afslag i købesummen svarende til 56 procent af ejendomsprisen, som følge af, at en tilbygning til ejendommen ikke var tilstrækkelig funderet. Landsretten bemærkede, at det forholdsmæssige afslag skal fastsættes til værdiforringelsen på handelstidspunktet, og at denne i mangel af dokumentation for andet måtte ansættes til de af skønsmanden skønnede udbedringsomkostninger fratrukket den af skønsmanden skønnede værdi af forbedringerne ved udbedringen. (Dissens).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0002.
Til top Sidst opdateret: 11-02-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk