Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om forholdsmæssigt afslag for en arealmangel ved en fast ejendom 
29-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. marts 2011 meddelt sælgerne af en fast ejendom tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 3. februar 2011. Sælgerne havde for en kontant pris på 950.000 kr. solgt en ejendom, der ifølge salgsopstillingen havde et areal på 113 m2. Køberne erfarede dog efterfølgende, at arealangivelsen ikke var korrekt, og ved et syn og skøn afholdt i forbindelse med sagens behandling for byretten blev ejendommens areal fastsat til 95,7 m2. Sælgerne blev af landsretten dømt til at betale et forholdsmæssigt afslag i købesummen i anledning af arealmanglen på 50.000 kr. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at arealmanglen var en relevant mangel ved ejendommen, at manglen ikke var en mangel ved bygningens fysiske tilstand i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom § 2’s forstand, hvorfor den ikke var omfattet af sælgers ansvarsfraskrivelse i medfør af denne bestemmelse, og at værdiforringelsen på 50.000 kr. hverken absolut eller i forhold til købesummen udgjorde et uvæsentligt beløb.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2011-22-0055.
Til top Sidst opdateret: 29-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk