Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om forældremyndighed 
17-12-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 16. december 2008 meddelt faderen tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 5. november 2008 som 2. instans i en forældremyndighedssag. Moderen havde forældremyndigheden alene over parternes barn. Faderen havde anlagt sag med påstand om fælles forældremyndighed. Forældrene havde begge blandt andet forklaret, at samværet fungerede. Forældrene havde endvidere i et vist omfang tidligere kunnet samarbejde om barnet. Byretten fandt, at der var grundlag for at etablere fælles forældremyndighed, hvorimod landsretten fandt, at det var bedst for barnet, at moderen fortsat havde forældremyndigheden alene.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j. nr. 2008-23-0047.

Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk