Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om forældremyndighed - uenighed om skole- og institutionsvalg 
15-04-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2010 i en forældremyndighedssag meddelt moderen tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Vestre Landsret den 3. december 2009. Forældrene, der havde fælles forældremyndighed over børnene, var blevet uenige om skole- og institutionsvalgene for børnene. Byretten fandt, at der ikke var grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed, jf. forældreansvarslovens § 11. Et flertal i landsretten fandt, at der ikke forelå sådanne svære og uovervindelige samarbejdsvanskeligheder mellem forældrene i forhold til børnene, at den fælles forældremyndighed burde ophæves. Landsretten stadfæstede derfor byrettens dom.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2010-23-0004.
Til top Sidst opdateret: 15-04-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk