Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om forældremyndighed - uenighed om børnenes bopæl. 
10-06-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. juni 2010 i en forældremyndighedssag meddelt moderen tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Vestre Landsret den 29. april 2010. Forældrene, der havde fælles forældremyndighed over børnene, var efter moderens flytning uenige om, hvor børnene skulle bo. Byretten fandt, at børnene, der fandtes at have tilknytning til lokalområdet ved begge forældres bopæle, skulle have bopæl hos moderen, da moderen havde været den primære omsorgsperson overfor børnene. Vestre Landsret fandt, at børnene skulle have bopæl hos faderen, så de kunne bevare deres tilknytning til de vante omgivelser, selvom moderen havde været den primære omsorgsperson overfor børnene.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-23-0020.
Til top Sidst opdateret: 10-06-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk