Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om forældelse af tilbagebetalingskrav for overpris på andelsbolig 
01-02-2012 

 

Procesbevillingsnævnet har den 30. januar 2012 meddelt sælgeren af en andelsbolig tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. september 2011 i en sag om tilbagebetaling af overpris for en andelsbolig. Under sagen var spørgsmålet om, hvorvidt et eventuelt krav var forældet, udskilt til særskilt behandling ved boligretten.

Andelslejligheden var blevet solgt i april 2008, og sagen var anlagt i december 2009.

Det var ubestridt, at køberen af andelslejligheden havde modtaget de oplysninger, hun skulle efter andelsboligforeningslovens § 6. Med henvisning til at køberens eventuelle krav på tilbagebetaling af overpris hvilede på den forudsætning, at den valuarvurdering, som dannede grundlag for prisfastsættelsen af andelen ved købet i 2008, ikke var udtryk for ejendommens handelsværdi, fandt landsretten, at køberen ikke før et beboermøde i juni 2009, hvor der blev orienteret om, at der var tvivl om, hvorvidt vurderingen var korrekt, kendte eller burde have kendt sit krav på tilbagebetaling. Da sag var anlagt mindre end 6 måneder efter beboermødet fandt landsretten, at et eventuelt krav ikke var forældet, jf. andelsboligforeningslovens § 16, stk. 3, og byrettens deldom herom blev derfor stadfæstet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0425.

Til top Sidst opdateret: 01-02-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk