Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om forældelse af politiets regreskrav mod skadevolder i anledning af udbetaling af erstatning efter offererstatningsloven til offer for knivstik. 
28-04-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. april 2014 meddelt politiet tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. februar 2014. Politiet havde på baggrund af en afgørelse fra Erstatningsnævnet udbetalt erstatning til et offer for knivstik og herefter fremsat et regreskrav over for skadevolderen. Skadevolderen blev frifundet af landsretten, idet landsretten fandt, at regreskravet var forældet. Landsretten lagde i den forbindelse til grund, at politiets krav - som regreskrav - forældedes samtidig med hovedkravet, der i medfør af den nye forældelseslov i 2008 var undergivet en forældelsesfrist på 3 år. Landsretten fandt i øvrigt, at reglerne i forældelseslovens §§ 12 og 21, ikke kunne føre til et andet resultat, idet disse ikke fandt anvendelse på kravet.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0128
Til top Sidst opdateret: 28-04-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk