Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om fogedforbud mod at et teleselskab gav sine kunder adgang til en hjemmeside 
28-04-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 24. april 2009 meddelt et teleselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 26. november 2008.

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt rettighedshaverne til ophavsretligt beskyttede værker kunne få nedlagt forbud mod, at teleselskabet lod sine kunder få adgang til hjemmesiden www.thepiratebay.org, der fungerede som et indeks og en søgemaskine og gav brugerne af hjemmesiden mulighed for at finde oplysninger om, hvor filer, herunder lyd- og billedfiler indeholdende ophavsretligt beskyttede værker, blev udbudt af andre brugere. Landsretten fandt, at betingelserne for nedlæggelse af fogedforbud i retsplejelovens kapitel 57 var opfyldt, og stadfæstede derfor fogedrettens forbud og påbud over for teleselskabet.


Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0678.

Til top Sidst opdateret: 28-04-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk