Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om fastsættelse af sagsomkostninger til dækning af udgifter til advokatbistand 
12-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 7. september 2016 meddelt et advokatanpartsselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. juni 2016.
En advokat lagde på vegne af det advokatanpartsselskab, hvori han var kapitalejer, sag an ved byretten mod en tidligere klient med påstand om betaling af 82.112,50 kr. for udført advokatarbejde i henhold to ubetalte fakturaer.

Byretten tilkendte advokatanpartsselskabet sagsomkostninger til dækning af udgifter til advokatbistand.

Den tidligere klient tog under sagen bekræftende til genmæle, og blev i konsekvens heraf dømt i overensstemmelse med den nedlagte betalingspåstand.

I relation til sagsomkostninger bestemte byretten, at den tidligere klient til advokatanpartsselskabet skulle betale 21.140 kr., herunder 20.000 kr. dækning af udgifter til advokatbistand.

Landsrettens ændrede byrettens bestemmelse om sagsomkostninger.

Den tidligere klient kærede bestemmelsen om sagsomkostninger til landsretten og gjorde gældende, at sagsomkostningsbeløbet skulle nedsættes.

For landsretten nedlagde advokatanpartsselskabet påstand om stadfæstelse og henviste i den forbindelse til en dom fra Vestre Landsret af 23. april 2014 (V.L. B-0374-13), hvor landsretten havde tilkendt et advokatanpartsselskab sagsomkostninger for byretten til dækning af udgifter til advokatbistand, uagtet at advokatanpartsselskabet havde været repræsenteret af en advokat, der var partner i selskabet.

Landsretten fandt ikke grundlag for at tilkende advokatanpartsselskabet sædvanlige omkostninger til dækning af udgifter til advokatbistand, i det landsretten udtalte, at advokatanpartsselskabet, der under retssagen i overvejende grad havde været repræsenteret af en advokat, der var kapitalejer i selskabet, måtte betragtes som selvmøder.

Landsretten henviste til UfR 2016.580 V og UfR 2013.2832 V, og nedsatte herefter det beløbet, som kunne tilkendes advokatanpartsselskabet til dækning af omkostninger, til 2.500 kr.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0383.

 

 
Til top Sidst opdateret: 12-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk