Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i medfør af erstatningsansvarslovens § 2. 
09-12-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. november 2014 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. april 2014. Skadelidte var den 13. december 2004 udsat for en ulykke. Arbejdsskadestyrelsen afgav den 21. maj 2007 en vejledende udtalelse, hvor erhvervsevnetabet blev vurderet til 15 %. Skadelidte var på tidspunktet for ulykken på barsel. Forsikringsselskabet, som udbetalingen påhvilede, vurderede, at skadelidtes ret til tabt arbejdsfortjeneste blev bragt til ophør ved Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 21. maj 2007. Skadelidte anlagde herefter sag mod forsikringsselskabet, der blev frifundet i byretten. Skadelidte ankede herefter sagen. Til brug for ankesagen afgav Arbejdsskadestyrelsen udtalelse om, at der var indikationer på, at erhvervsevnetabet skulle være vurderet højere ved udtalelsen af 21. maj 2007, dog ikke højere end omkring de 25 %. Landsretten fandt, at Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 21. maj 2007 afbrød retten til tabt arbejdsfortjeneste.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr.2014-22-0399
Til top Sidst opdateret: 09-12-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk