Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om erstatning for strafferetlig forfølgning. 
19-04-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. april 2011meddelt en erstatningssøgende tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 15. februar 2011 i en sag om erstatning for strafferetlig forfølgning. Den erstatningssøgende var i ca. 9 måneder sigtet for forsøg på manddrab jf. straffelovens § 237, hvorefter politiet meddelte den erstatningssøgende, at man i medfør af retsplejelovens § 721, stk. 1, nr. 1, om grundløs sigtelse havde besluttet at opgive sigtelsen. Den erstatningssøgende rejste herefter krav om erstatning. Byretten tillagde den erstatningssøgende 100.000 kr. i erstatning. Østre Landsret frifandt anklagemyndigheden for det fremsatte erstatningskrav bl.a. under henvisning til, at der ikke fandtes at foreligge sådanne ganske særlige omstændigheder, at der kunne tilkendes erstatning i medfør af retsplejelovens § 1018 b, jf. § 1018 a, stk. 2, 2. led. (dissens).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-25-0052
Til top Sidst opdateret: 19-04-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk