Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om en offentlig myndigheds fremlæggelse af interne dokumenter (edition). Endvidere spørgsmål om kontrakære. 
11-02-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 4. februar 2009 meddelt tilladelse til begge parter til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 21. november 2008. Sagen drejede sig om, hvorvidt en offentlig myndighed under en retssag kan pålægges at fremlægge interne dokumenter (edition). Endvidere rejste sagen spørgsmål om fristen for kære foranlediget af modpartens kære (kontrakære).

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0604 og 2008-22-0605.

Til top Sidst opdateret: 11-02-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk