Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om en lønmodtagers tilbagekaldelse af egen opsigelse efter modtagelse af samtidig opsigelse fra arbejdsgiver 
04-07-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 1. juli 2011 meddelt en lønmodtager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. marts 2011. Lønmodtageren og hendes arbejdsgiver havde ved breve af samme dato opsagt ansættelsesforholdet – fra lønmodtagerens side med 1 måneds varsel og fra arbejdsgiverens side med 4 måneders varsel. Brevene krydsede hinanden og kom begge frem til de respektive dagen efter. Arbejdsgiveren bekræftede samme dag modtagelsen af lønmodtagerens opsigelse med 1 måneds varsel, hvorimod lønmodtageren dagen efter pr. brev tilbagekaldte sin opsigelse. Byretten fandt, at lønmodtageren havde kunnet tilbagekalde sin opsigelse, og således havde krav på et beløb svarende til løn mv. i de 3 måneder, differencen mellem opsigelsesvarslerne udgjorde. Landsretten fandt, at der ikke forelå sådanne helt særlige omstændigheder i sagen, at der var grundlag for at bringe aftalelovens § 39, 2. pkt. i anvendelse, ligesom landsretten ikke fandt grundlag for at statuere, at lønmodtagerens opsigelse var uforbindende ud fra et forudsætningssynspunkt. Dissens.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0166

 

Til top Sidst opdateret: 04-07-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk