Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om en kommunes undersøgelses- og oplysningspligt i forbindelse med besvarelse af et ejendomsoplysningsskema 
29-03-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2010 meddelt en kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Vestre Landsret den 29. oktober 2009.

Kommunen havde i 2000 ved udfyldelsen af et ejendomsoplysningsskema ikke oplyst, at der ca. 7 år tidligere havde været en olieforurening på en ejendom. I forlængelse af jordforureningslovens ikrafttræden i 2000 tilgik der i 2005 ejeren en BBR meddelelse, hvoraf fremgik, at der muligvis var restforurening på ejendommen, og at sagen var uafklaret. Vestre Landsret fandt, at kommunen ved ikke at have videregivet den væsentlige oplysning om olieforureningen pådrog sig et erstatningsansvar for ejendomskøberens tab.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0296.
Til top Sidst opdateret: 29-03-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk