Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om en advokats erstatningsansvar over for et konkursbo som følge af en udbetaling til tredjemænd af midler fra en klientkonto 
02-03-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. februar 2010 meddelt en advokat tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. oktober 2009.

Sagen drejede sig om en advokat, der på en klients vegne i forbindelse med afhændelse af klientens forretning havde forsøgt at indgå en saneringsaftale med klientens kreditorer. Overdragelsessummen blev indsat på advokatens klientkonto. Da det ikke lykkedes at indgå en aftale om omkring gældsafviklingen, udtrådte advokaten af sagen. Efterfølgende indbetalte advokaten på klientens anvisning indeståendet på klientkontoen til to konti tilhørende to af klientens nære venner, der viderebetalte pengene til klienten, som spillede dem op. Klienten blev efterfølgende erklæret konkurs.

Advokaten blev af såvel byretten som landsretten dømt som erstatningsansvarlig over for konkursboet. Landsretten fandt, at advokaten ved under de givne omstændigheder at have foretaget den usædvanlige pengetransaktion burde have indset, at han skabte en nærliggende og betydelig risiko for, at pengene blev unddraget kreditorerne.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2009-22-0328.
Til top Sidst opdateret: 02-03-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk