Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om domfældelse i sammenstød for overtrædelser af straffelovens bestemmelser om forsøg på grov vold og fareforvoldelse 
12-06-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. juni 2012 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. februar 2012. Landsretten idømte i overensstemmelse med tiltalen tiltalte 60 dages fængsel for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 21, og § 252, stk. 1, ved at have forsøgt at udøve et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter og ved grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde, at have voldt nærliggende fare for den forurettedes liv eller førlighed, idet tiltalte førte en personbil op på et fortov og kørte frem mod forurettede, der kom gående på fortovet få meter fra køretøjet således, at forurettede var nødsaget til at springe til siden for at undgå at blive påkørt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0068.
Til top Sidst opdateret: 12-06-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk