Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om domfældelse af to tiltalte, der havde haft samme forsvarer under grundlovsforhør. 
10-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. marts 2011 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. december 2010. Tiltalte og medtiltalte – mor og datter – var sigtet og tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 181, stk. 1, (ildspåsættelse) i forening. Tiltalte havde under hele sagen nægtet sig skyldig, og medtiltalte havde tilstået forholdet. Medtiltalte havde i grundlovsforhør i sagen også forklaret om tiltaltes deltagelse i ildspåsættelsen, en forklaring hun efterfølgende fragik. De havde under grundlovsforhøret begge samme forsvarer.  Både by- og landsretten fandt det godtgjort udover enhver rimelig begrundet tvivl, at også tiltalte var skyldig i ildspåsættelsen. Landsretten henviste blandt andet til, at medtiltaltes nu fragåede forklaring bestyrkedes af en videooptagelse fra et overvågningskamera og af, at der var fundet benzindunke på den tiltaltes bopæl, ligesom retten ikke anså det for en tilsidesættelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, at de to tiltalte havde været repræsenteret af den samme advokat under grundlovsforhøret. Dissens.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-25-0283.
Til top Sidst opdateret: 10-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk